Hiiumaa Muinsuskaitse Selts
         
   

 

Virtuaalne ajalooline Kärdla

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts viis aastatel 2020-2021 läbi kohaliku omaalgatuse 2020. aasta programmist toetatud projekti „Virtuaalne ajalooline Kärdla“ (nn „kaardiprojekt“) esimese etapi. Selle eesmärk oli koondada ja kirjeldada Kärdla asustusarengut kajastavad kaardid läbi erinevate ajalooperioodide kuni tänapäevani välja ja digiteerida haruldasemad või halvemas olukorras olevad. Projekti järgmistes etappides on plaanis digiteerida ka kõik ülejäänud Kärdlat käsitlevad kaardid ja luua nendele tuginedes avalikult kättesaadav veebirakendus, kus kõigil on võimalik läbi erinevate kihtide tutvuda Kärdla arenguga. Samuti loodame paigutada nendele kaardikihtidele Kärdla majad: alustades rootslaste taludest, kalevivabrikust ja sellega seotud hoonetest kuni tänaste majadeni välja. Selleks on aga vaja Kärdla endiste ja praeguste elanike abi.

 

KÜSIMUSED KÄRDLA ELANIKELE

  • Kas Sul Kärdla elanikuna on teada oma maja ajalugu?
  • Millal see ehitati?
  • Kes oli selle esimene elanik (pere)?
  • Kes seal järgnevalt elasid – ja umbkaudu millal?
  • Milline on Sinu seos esimese perega?
  • Milliseid lugusid ja mälestusi on Sul jagada maja ajaloost ja elanikest?
  • Kas Sul on maja ajaloo kohta dokumente (ostu-müügilepingutest majaraamatuni) ja pilte – nii majast kui selle elanikest läbi aegade?

Kui oskad nendele küsimustele vastuseid anda, siis on meil väga hea meel, et jagad seda infot meiega ja aitad nii hoida kogukonna ajalugu. Võta selles osas palun ühendust Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsiga.

 

 
     
         
Hiiumaa Muinsuskaitse Selts